logo--blue@2x
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

שקיפות ומנהל תקין

צעירי ישראל- רשת מרכזי הצעירים (ע”ר) 580674182

אנו מאמינים כי הדרך של כל ארגון לשפר את פעילותו עוברת דרך חשיפת כל המידע הרלוונטי לעיני הציבור לשם קבלת ביקורת.

כלל המסמכים בעמוד זה הועלו לאתר האינטרנט כחלק ממדיניות השקיפות שלנו כרשת, ואין לעשות במסמכים הללו כל שימוש שהוא למעט צפייה בהם.

תעודת רישום עמותה

תוכנית עבודה ותקציב

תוכנית עבודה ותקציב 2022

תוכנית עבודה ותקציב 2021

 

 

דוחות כספיים

דוחות כספיים 2021

דוחות כספיים 2020

דוחות כספיים 2019

בחירות ועד מנהל ויו"ר לרשת

בחירות לוועד מנהל וליו”ר יתקיימו ב 5/2022

 

פרוטוקולים