logo--blue@2x
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

מידול וסקירת פרקטיקות לקידום מדיניות צעירים ברשויות מקומיות, 2021

מידול וסקירת פרקטיקות
לקידום מדיניות צעירים
ברשויות מקומיות

“אחת מהמטרות של הרשות היא איסוף ופיתוח ידע מחקרי מתעדכן, למען קידום מחקר כבסיס לפיתוחים יישומיים, איסוף וניתוח של נתונים בתחומים רלוונטיים המשפיעים על אוכלוסיית הצעירים”. רשות הצעירים המשרד לשוויון חברתי