logo--blue@2x
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

האתגר האנושי ברמה לאומית, משרד הכלכלה והתעשייה, זרוע העבודה

כאמור, רוב בני הנוער עד גיל 18 רשומים במערכת החינוך ואחרי גיל זה, רוב הצעירים היהודים )והדרוזים( משרתים
בצה“ל. רוב הצעירים החרדים לא מתגייסים לצה“ל, אך רובם לומדים במסגרות חינוך חרדיות גם אחרי גיל 18 .לכן
הגיל הרלוונטי לבדיקת צעירים המצטרפים לשוק העבודה בישראל הוא 23-24 ומעלה