logo--blue@2x
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

אודות

אוכלוסיית הצעירים בישראל מהווה כ- 25% מהאוכלוסייה הכללית ומונה למעלה מ- 2.5 מיליון צעירים וצעירות בגילאי 18-40. הצעירים מהווים מנוע צמיחה מרכזי למדינת ישראל ומשאב בעל פוטנציאל מהותי לקידום המשק, החברה ואיכות החיים. לכן, הם בעלי השפעה רבה על עתיד החברה הישראלית. מתוך ההכרה בחשיבותם של הצעירים והרצון לתת מענה לאוכלוסייה זו עלה הצורך בהקמת מרכזי צעירים ברשויות המקומיות.

מרכזי הצעירים בישראל ביססו את מעמדם כגופים עירוניים המספקים שירותים מקיפים לאוכלוסיית הצעירים. מרכזי צעירים משמשים כפלטפורמה לנתינת שירותים נרחבים לצעירים בעיר וכן, ליצירת מקום להזדמנויות ומימוש הפוטנציאל האישי והקהילתי. כיום, ישנם מעל 170 מרכזי צעירים הפרוסים ברחבי הארץ.

עמותת ‘צעירי ישראל- רשת מרכזי הצעירים’ הוקמה על ידי מנהלי המרכזים למען קידום המטרות:

  • ייצוג הצעירים בנקודות ההשפעה על סדר היום הציבורי.
  • יצירת מדיניות אסטרטגיה לצעירים במדינת ישראל.
  • הרשת מהווה מומחית ידע למנהל ולתחום הצעירים.
  • הרשת משמשת התאגדות מקצועית עבור המנהלים.

מרכזי הצעירים ברחבי הארץ ביססו את מעמדם כגוף עירוני המספק שירותים מקיפים לאוכלוסיית הצעירים , וכיום הוא מהווה הכתובת העירונית הראשונה להכנסת תכניות לצעירים, פעילות רשת מרכזי הצעירים מתמקדת הן בעשייה ציבורית ופרלמנטרית עם ומול מקבלי ההחלטות בשלטון המרכזי, בשלטון המקומי ובמגזר השלישי.

חברי ועד מנהל פועלים בהתנדבות ונבחרים ע”י חברי האסיפה הכללית (מנהלי המרכזים) בבחירות לפי חלוקה גאוגרפית לרבות נציגים מהמועצות אזוריות והחברה ערבית.

חזון

“עיצוב המציאות של החברה הישראלית באמצעות מנהלי מרכזי הצעירים, המשפיעים ופועלים למיצוי פוטנציאל הצעירים בזירה המקומית והארצית”. וועד מנהל, 2019.

ערכי הרשת

רשת מרכז הצעירים תשאף להיות גורם מוביל, יוזם, מעורר מחשבה ומניע לפעולה בעולם הצעירים, יפעל במקצועיות ושרירותיות ויחתור למצוינות בכל.

הרשת תפעל בשקיפות, אמינות, שוויון וכבוד, תוך חתירה לשיתופי פעולה ופתיחות להקשבה ולמידה, ותתנהל מתוך תכנון מוקדם ובאחריות תקציבית, תוך שמירה על מקום לחדשנות והתחדשות.

הנהלה

ועד מנהל